Nieuwsberichten

Vernieuwing wegdek E34 omgeving Turnhout

 
 
Picture of Cindy Van Vugt
Vernieuwing wegdek E34 omgeving Turnhout
by Cindy Van Vugt - Wednesday, 24 January 2018, 9:16 PM
 
Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is al enkele jaren bezig met de grondige vernieuwing van de E34 tussen Antwerpen en Eindhoven. In maart 2018 starten wij met de vernieuwing van het volgende deel van de snelweg ter hoogte van Turnhout. De huidige wegverharding bestaat uit doorlopend gewapend beton en is verouderd. Wij zullen de bestaande wegverharding over een afstand van 8 km in beide richtingen opbreken en de volledige wegopbouw vervangen.

Omdat u als handelaar of ondernemer uit de omgeving mogelijk hinder kunt ondervinden van de werken, willen we u met deze e-mail inlichten over wat er juist staat te gebeuren. Hieronder leest u meer over de planning van de werken en de tijdelijke hinder voor het verkeer. Indien u ook in aanloop naar en tijdens de werken op de hoogte gehouden wenst te worden, kunt u zich inschrijven op een digitale nieuwsbrief.
 

Vernieuwing wegdek in beide richtingen

AWV zal het wegdek van de E34 in beide richtingen vernieuwen tussen de op- en afrittencomplexen Turnhout-West (nr. 23) en Oud-Turnhout (nr. 25). Vanaf maart 2018 starten de voorbereidende werken aan de middenberm. De vernieuwing van het wegdek zelf start in april 2018 en zal in twee fasen uitgevoerd worden. Tijdens fase 1 (april - mei 2018) vernieuwen we het wegdek in de richting van Antwerpen. In fase 2 (mei - juni 2018) wordt het wegdek in de richting van Nederland vernieuwd. Op het einde van de werken zullen we tijdens één weekend in juli nog de nieuwe toplaag in asfalt op de rijweg richting Antwerpen aanbrengen.


 

Verkeer beschikt altijd over 2x2 versmalde rijstroken

Tijdens de voorbereidende werken in maart blijft de hinder voor het verkeer beperkt. Het verkeer richting Nederland rijdt over twee versmalde rijstroken. Voor het verkeer richting Antwerpen is er geen hinder. Vanaf april beschikt het verkeer ter hoogte van de werfzone over twee versmalde rijstroken in beide richtingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de werfzone aan één kant in te richten en alle verkeer gebruik te laten maken van de rijstroken aan de andere kant. In fase 1 beschikt het verkeer richting Nederland over twee versmalde rijstroken en wordt het verkeer richting Antwerpen via de middenberm doorgestoken naar de tegengestelde rijrichting. Tijdens fase 2 wordt de werfzone en het verkeer van kant gewisseld door gebruik te maken van dezelfde doorsteken.
Ter hoogte van de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur, waardoor verkeer op de E34 best rekening houdt met langere reistijden.  
 

Complex Turnhout-Centrum (nr. 24) afgesloten, omleidingen via Turnhout-West (nr. 23)

Vanaf de werken van fase 1 (april) worden de op- en afritten van het complex Turnhout-Centrum (nr. 24) telkens afgesloten aan de kant van de rijweg waar we werken uitvoeren. Het verkeer moet in beide fasen de omleidingen volgen via het op- en afrittencomplex Turnhout-West (nr. 23).
 

Blijf op de hoogte

De komende weken zullen wij meer specifieke informatie delen over de timing, omleidingen en hinder in het kader van dit project. Wil u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief over de E34 via www.wegenenverkeer.be/turnhout.